Wat zijn de verschillende soorten van Disclosure Regels?

Elke industrie met openbare verantwoordelijkheden heeft specifieke regels voor de informatieverstrekking die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de essentiële informatie wordt ter beschikking gesteld van degenen die zijn toegelaten om het te verkrijgen. Er zijn vier soorten regels van openbaarmaking: financiële, belangenverstrengeling, rapportage en juridische. Het openbaar belang bij openbaarmaking regels drastisch toegenomen na een reeks van boekhouding en zakelijke schandalen die situaties waarin zakelijke en politieke leiders werden gemotiveerd door hun eigen belangen in plaats van de belangen van de kiezers of aandeelhouders gemarkeerd.

Financiële regels openbaarmaking zijn in de plaats voor vele politieke leiders en beursgenoteerde ondernemingen. In landen waar het nodig is, wordt elke politicus verwacht dat alle bronnen van inkomsten te openbaren, ontvangen betalingen via bijdragen aan zijn of haar campagne voor de verkiezing en alle investeringen. Het doel van deze eis is om eventuele acties die de politicus direct ten goede te verwijderen. Beursgenoteerde ondernemingen moet de aard van financiële beleggingen, betalingen, steekpenningen en fijne betalingen in hun jaarrekening openbaar te maken. Deze informatie stelt de aandeelhouders en investeerders om weloverwogen beslissingen over de stabiliteit en de rentabiliteit van deze bedrijven te maken.

Conflict van openbaarmaking regels belang zijn te vinden in alle gebieden van het bestuur, in zowel de publieke als de private sector. Managers en leiders wordt verwacht dat zij zich van situaties waarin zij persoonlijk baat te verwijderen. Bijvoorbeeld, een gouverneur met aanzienlijke campagne bijdragen van de tabaksindustrie deze moet bekend maken, verklaren een belangenconflict en verontschuldigen zichzelf uit een bespreking van tabaksindustrie regelgeving. Zich niet aan deze regels te volgen is een professionele risico voor de leider, omdat hij of zij is nu open voor beschuldigingen van overtreding van regels bestuur en kan worden ontslagen.

Rapportage openbaarmaking regels worden steeds vaker in de internationale media. Organisaties zoals de BBC vereisen dat alle verslaggevers aan de kijkers van een relatie tussen de moedermaatschappij of adverteerders en het onderwerp van een verhaal te informeren. Bijvoorbeeld, tijdens de financiële crisis in het najaar van 2008, verslaggevers waren nodig om de relatie tussen de verschillende financiële ondernemingen en de BBC vermelden. Deze types van openbaarmaking regels helpen kijkers zetten opmerkingen en suggesties van de verslaggever in de juiste context en helpen voorkomen dat de schijn van een belangenconflict.

Wettelijke publicatieplicht regels zijn ingesteld in het gemeen recht en duidelijk te definiëren welke informatie moet worden gedeeld met het openbaar ministerie en de verdediging teams. Het doel achter deze regels is om te voorkomen dat het verspillen van tijd tot vaststelling van feiten en aan elke zijde voorzien van de mogelijkheid om te betwisten of tegen de bewijzen die door de tegenpartij. Niet opvolgen van deze openbaarmaking regels te volgen is reden voor een beroep en kan leiden tot discipline voor de betrokken advocaten.

  • Financiële regels openbaarmaking onder meer de aard van steekpenningen in de jaarrekening.
  • Het openbaar belang bij openbaarmaking regels drastisch toegenomen na een reeks van boekhouding en zakelijke schandalen.
  • Een verkoper moet ernstige gebreken van een woning tijdens vastgoedtransacties openbaren.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com