Wat is een actieve Trust?

Het creëren van een trust is een manier voor een individu om activa te beschermen tegen overmatige belastingen en uit in de handen van een gerechtelijk systeem wordt geplaatst. Bij het verkrijgen van een trust, kan de houder van dat juridisch document beslissen hoe eigendommen en andere activa zullen worden verdeeld, hetzij in het leven van de houder of overlijden van die persoon. Activa worden ondergebracht bij een trustee die het beheer van het onroerend goed of andere activa overziet. In een actieve vertrouwen, de trustee houdt extra verantwoordelijkheid om direct andere bronnen van inkomsten of de inkomsten aan de begunstigden.

Een actieve vertrouwen is er een waarin de trustee, of de beheerder van dit juridisch document, heeft extra verantwoordelijkheden dan alleen het toezicht op de overdracht van activa aan een begunstigde. Eventuele andere inkomsten die kan te wijten zijn het vertrouwen houder, zoals verhuur inkomen, de winst uit de verkoop van onroerend goed of andere activa, naast de betaling verschuldigd van het vertrouwen houder van een debiteur, moet worden opgehaald door de trustee en gedistribueerd aan de begunstigde ook. Dit voortdurende betrokkenheid bij de overdracht van geld en activa is wat maakt de overeenkomst een actieve vertrouwen. Een trustee blijft om extra inkomsten te verdelen in overeenstemming met de in het vertrouwen document voorkeuren.

Het is mogelijk dat de houder van een actieve trust de juridisch document via het Internet te maken indien nodig. Juridische experts adviseren echter dat estate planning en vertrouwen advocaten worden ingehuurd voor het proces. De taal die wordt gebruikt in een actieve vertrouwen kan de goede uitvoering van de overeenkomst en de verdeling van vastgoed en andere activa aan de beoogde partijen stollen. Ook wordt aanbevolen dat Signature ontvangen voor de actieve vertrouwen indien de juridisch document moet in een gebied worden geregistreerd.

Verleners, of de houders van actieve trusts, kan deze juridische overeenkomsten als onherroepelijk of herroepelijk te creëren. In het geval van een onherroepelijke trust, verleners overgave het recht voor om eventuele wijzigingen in de overeenkomst naar de begunstigden. Indien de overeenkomst wordt gemaakt als een herroepbaar vertrouwen, echter verleners behouden wettelijke bevoegdheid om actieve trusts wijzigen.

Verantwoordelijkheden voor de curator in een passieve vertrouwen zijn verschillend van die in een actieve vertrouwen. In de eerste plaats moet er een passieve vertrouwen opzichter zorgen dat activa worden in feite gericht aan de begunstigden zoals bedoeld. In tegenstelling tot de lopende taken toegewezen aan een actieve trustee, heeft een passieve vertrouwen niet de opzichter nodig om inkomsten uit inkomstenstromen te verzamelen ten behoeve van een concessieverlener.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com