Wat zijn de Kinderbescherming Wet- en regelgeving?

02/11/2011 by admin

Kinderbescherming wetten bieden een paraplu van bescherming op alle terreinen van het leven van een kind, met inbegrip van de algemene veiligheid, bescherming tegen alle vormen van misbruik en bescherming tijdens het gebruik van het internet of e-mail. Deze wetten kunnen variëren van plaats tot plaats en van land tot land, maar veel kinderbescherming wetten delen dezelfde elementen. In veel gevallen schendingen van deze wetten uitvoeren grotere straf dan vergelijkbare misdaden tegen volwassenen uitgevoerd.

Pornografie wetten met betrekking tot de bescherming van kinderen te verbieden meestal het delen, inkoop, filmen of e-mailen elke print, foto of video die toont kinderen worden blootgesteld aan of het deelnemen aan seksueel expliciete situaties. Dit geldt ook voor minderjarigen die zich bezighouden met seksueel gedrag, obsceen gedrag of de weergave van de geslachtsorganen van een kind als je klaar bent in een seksuele manier. Wanneer dergelijke seksuele uitbuiting van een minderjarige ook resulteert in de dood van de minderjarige, kan de veroordeelden van het misdrijf worden veroordeeld vele jaren in de gevangenis, het leven in de gevangenis of zelfs de dood. Het verkopen of aankopen van kinderen voor gebruik in kinderporno valt ook onder dit soort van bescherming van het kind wetten.

De komst van het internet creëerde een behoefte aan bescherming van het kind wetten met betrekking tot de kinderen online gebruik en toegang. Sommige kinderbescherming wetten vereisen scholen, bibliotheken en andere openbare plaatsen om speciale software te installeren op alle computers die toegankelijk zijn voor kinderen. De software blokkeert de mogelijkheid om toegang te krijgen obsceen of pornografisch materiaal online. Deze plaatsen moeten doorgaans ook een beleid Internet veiligheid vast te stellen en het publiek van het beleid te informeren. Sommige wetten ook beperkingen op hoe iemand het internet zou kunnen gebruiken of e-mail om een ​​kind contact hij plaatst of zij niet persoonlijk en op welke vormen van communicatie is toegestaan ​​om een ​​kind te worden verzonden via het internet of e-mail weten.

Kinderbescherming wetten die algemene veiligheid te pakken bevatten vaak eisen voor waarschuwingslabels op de dingen zoals speelgoed of andere producten die kleine onderdelen hebben en misschien verstikkingsgevaar. Deze wetten zouden zeker deel maten, leeftijd van de kinderen en de soorten producten die zal bepalen of een waarschuwing vereist is, vastgesteld. Andere gevaren voor kinderen, zoals spaties of hiaten in een product, zoals een meubelstuk, waar een kind zou kunnen komen te zitten of een lichaamsdeel vast ook in de bescherming van kinderen wetten worden aangepakt.

Rapportage kindermishandeling wordt vereist door sommige kinderbescherming wetten als de waarnemer werkt op bepaalde terreinen. Geestelijke gezondheidszorg, artsen, maatschappelijk werkers, leraren, kinderopvang medewerkers en rechtshandhaving medewerkers zijn vaak wettelijk verplicht om verdacht misbruik te melden aan de juiste instanties. Op veel plaatsen, de wetten uit te breiden deze rapportage mandaten aan mensen zoals pleegouders, advocaten, kerkelijk werkers en medewerkers van kampen voor minderjarigen. Kinderbescherming wetten met betrekking tot kindermisbruik bieden strenge straffen voor overtreders. Daarnaast is er een persoon die niet melden vermoeden van kindermishandeling, zoals vereist door de wet zou kunnen worden onderworpen aan strafrechtelijke vervolging ook.

  • Het kopen en verkopen van kinderen valt onder de bescherming van kinderen wetten.
  • Rapportage kindermishandeling wordt vereist door sommige kinderbescherming wetten als de waarnemer werkt op bepaalde terreinen.
  • Kinderen van wie de ouders worden geacht mentaal instabiel kan eindigen in de bewaring van kind beschermde diensten.
  • Personen die kind wet ter bescherming van meestal oplopen een zwaardere straf dan als het misdrijf werden begaan tegen een volwassene.

Related Posts