Wie is Maimonides?

Maimonides, wiens volledige naam was Moses ben Maimon, was een rabbi uit Spanje, die tussen ongeveer 1135 en 1204 CE leefde. Hij was ook bekend als de Rambam, of de Rambam, de afkorting van Rabbi Mozes ben Maimon. Zijn werk is buitengewoon belangrijk en invloedrijk bij zowel Joden als niet-Joden gebleven. Primaire prestaties Maimonides 'schriftelijk waren Mishneh Torah, het commentaar op de Misjna, Het Boek der Geboden, en de gids voor de Verward. Alle, maar Mishneh Thora zijn geschreven in het Arabisch.

Maimonidesâ € commentaar op de Misjna wordt nu beschouwd als een fundamentele tekst naar orthodoxe joden zijn. Het stelt het idee dat God bestaat. In het Maimonides zegt ook dat God ook moet worden gezien als spiritueel, zonder lichaam en eeuwig, en moet nog het enige voorwerp van aanbidding zijn. Verder Maimonides stelt dat God geopenbaard zijn wijsheid door middel van profeten, met Moshe, of Mozes, zijnde de eerste en belangrijkste profeet. Maimonides versterkt ook het idee dat de Tora is Goda € s wet en dat God begrijpt het menselijk handelen voordat ze zich voordoen, het belonen van goed gedrag en bestraffen van slecht gedrag. Tenslotte Maimonides stelt in zijn commentaar dat er een opstanding van de doden en een komst van de Messias zal zijn.

Mishneh Torah is misschien Maimonides belangrijkste werk. Normaal gesproken Joden raadpleeg de Thora in combinatie met de Talmoed om te bepalen hoe ze zich moeten gedragen in een bepaalde situatie. De Rambam gemaakt Mishneh Torah als een soort compendium dat joden konden raadplegen naar antwoorden over hoe te handelen volgens de Joodse wet in een bepaalde situatie. Aanvankelijk andere rabbijnen verdisconteerd het werk, omdat terwijl het commentaar op de Thora en de Talmoed, het maakt niet specifiek verwijzen naar passages. Echter, het commentaar is algemeen aanvaard als een nuttig hulpmiddel voor de interpretatie van de joodse wet.

De Gids voor de Perplexed is een intrigerend stukje filosofie die is gebaseerd op Maimonides 'filosofie meer dan de wat nauw verwant platonische en aristotelische gedachte. Dat wil zeggen, de gids is een poging om de joodse filosofie samen met de filosofie van Aristoteles. Ook wordt ingegaan op hoe de joden wetenschappelijke ontwikkelingen moeten interpreteren.

Maimonides maakt een bewering dat brandstoffen het debat van vrijwel alle-bijbel gebaseerde religies. Hij gelooft dat de waarheden van de wetenschap niet in strijd zijn met waarheden Goda € s kunnen zijn. Dus in zekere zin, de wetenschap is het werk van God en mag niet worden geweigerd indien het niet strookt met eerdere wetenschap of geneeskunde beoefend in de Thora of wanneer gedeelten van de Talmoed werden geschreven.

Wezen Maimonides erkent dat het leven gaat vooruit en dat God achter nieuwe wetenschap. Dus sommige oude manieren naar nieuwe manieren zonder ongehoorzaam Goda € s wet kan worden weggegooid. Dit argument blijft controversieel, en toch, is een door verschillende mensen uit verschillende religies onderschreven.

Hoewel sommige van Maimonidesâ € theorieën zijn controversieel, wordt hij beschouwd als een heroïsche geleerde door de meeste Joden. Hij schreef in een tijd waarin de onderdrukking van de Joden dwong hem uit zijn huis. Alsmede het controversiële karakter van zijn geschriften maakt hem tot een vrije denker, iets gerespecteerd door de meeste sekten van het jodendom. Maimonides accepteert paradox in de religieuze teksten waarover hij commentaar, en over de aard van God, en dit geeft zijn werk een moderne of post-moderne uitstraling. Zijn werk blijft levendig en filosofen van vandaag relevant.

  • Maimonides gecreëerd commentaar te helpen bij de interpretatie van de joodse wetten in de Thora.
  • Maimonides geloofde dat God geopenbaard zijn wijsheid door profeten zoals Mozes.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com