Wat is een recht van publiek?

Recht van het publiek is het wettelijk recht om te verschijnen voor een rechtbank en spreken. Dit recht wordt uitgebreid tot de partijen in een zaak, omdat ze moeten in staat zijn om te communiceren met betrekking tot de zaak, en bij uitbreiding, hun vertegenwoordigers hebben ook het recht van het publiek. Wanneer een advocaat spreekt in rechte voor rekening van een cliënt, bijvoorbeeld, de advocaat is de uitoefening van het recht van het publiek om de vertegenwoordiging te voorzien.

De toegang tot dit recht verschilt per land. In sommige landen, alle advocaten hebben het recht van het publiek in een rechtbank, van een eenvoudige rechtbank om de hoogste rechtbank in het land. Zolang de advocaat vertegenwoordigt een partij in een zaak en is lid van de bar in goede staat, kan die persoon spreken. In Engeland, wordt onderscheid gemaakt tussen advocaten en notarissen. Advocaten hebben het recht van het publiek overal, terwijl de advocaten enige mensen in bepaalde rechtbanken kan vertegenwoordigen. In de jaren 1990, werden een aantal wijzigingen aangebracht in dit beleid aan advocaten meer rechten voor het gerecht te geven.

Hoewel veel mensen nemen het recht van het publiek voor lief, het was niet altijd een wettelijk recht. In het verleden werden sommige mensen niet toegestaan ​​te spreken voor zich in de rechtbank, en rechtbanken konden gevallen horen en beslissingen te nemen zonder daadwerkelijk uit een van de onderwerpen in een zaak horen. Sommige landen ontkende het recht van het publiek om mensen als slaven en niet-burgers, bijvoorbeeld. Deze praktijk is nadelig en discriminerend geacht in veel landen en afgeschaft, met toegang tot het gerechtelijk systeem wordt beschouwd als een kwestie van mensenrechten.

Er zijn enkele beperkingen van het recht van het publiek. Mensen moeten bij een zaak betrokken zijn en zij moeten het protocol en etiquette van de rechtbank te observeren wanneer ze moeten verschijnen. Als iemand gebruik maakt van godslastering of nalaat procedure volgen, kan die persoon worden beboet of anderszins bestraft. Advocaten worden verwacht vertrouwd met de gedrags verwachtingen in de rechtbank te zijn en kunnen hun klanten over hoe zich te gedragen in de rechtbank te adviseren om problemen met een zaak te vermijden.

Mensen die dit recht te voelen is geschonden kan klachten in te dienen. Afhankelijk van de natie en de situatie, kan de klacht worden ingediend bij de rechtbank, met een agentschap toezicht mensenrechtenkwesties, of met een organisatie als een orde van advocaten. Klachten moeten duidelijke, gedetailleerde informatie, inclusief een bespreking van de juridische kwestie, een beschrijving van wat er gebeurd is in de rechtbank, en details over die aanwezig was op dat moment op te nemen.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com