Kennismaken met Points Know

06/17/2012 by admin

Collineair, niet-collineair, in hetzelfde vlak, en niet-coplanaire: hoewel individuele punten hebben geen functies, als je ze de groep, kunt u verschillende soorten punten te creëren. Elk type verdient een toelichting:

Kennismaken met Points Know

  • Collineaire punten: Zie het woord lijn in één lijn? Collineaire punten zijn punten die op een lijn liggen. Elke twee punten zijn altijd collineair omdat je ze altijd kunt verbinden met een rechte lijn. Drie of meer punten kan collineair zijn, maar ze dona € t zo te zijn. De bovenstaande figuur toont collineaire punten P, Q en R, die liggen allemaal op een enkele lijn.
  • Niet-collineaire punten: Deze punten, zoals punten X, Y en Z in de bovenstaande figuur, dona € t liggen allemaal op dezelfde lijn.

    Kennismaken met Points Know

  • Coplanar punten: Een groep punten die in hetzelfde vlak liggen coplanair. Elke twee of drie punten zijn altijd in hetzelfde vlak. Vier of meer punten wel of niet in hetzelfde vlak.

    De linkerzijde van de bovenstaande afbeelding coplanaire punten A, B, C, en D. En in het vak aan de rechterkant, zijn er veel sets van coplanaire punten. Punten P, Q, X en W, bijvoorbeeld coplanair; het vliegtuig dat hen bevat is de linker zijkant van de doos. Elk van de zes vlakken van de doos bevat vier coplanaire punten, maar deze zijn niet de enige groepen van coplanaire punten. Bijvoorbeeld punten Q, X, S en Z coplanair hoewel het vlak dat ze bevat ISNA € t weergegeven; Het snijdt de doos diagonaal doormidden.
  • Niet-coplanaire punten: Een groep van punten die dona € t liggen allemaal in hetzelfde vlak zijn niet in één vlak.

    In de bovenstaande figuur punten P, Q, X en Y niet-coplanaire. De bovenkant van de doos bevat Q, X en Y, en de linker kant bevat P, Q en X, maar geen vlakke ondergrond bevat alle vier de punten.

Related Posts