Wat onwettig is Entry?

05/08/2010 by admin

Illegale binnenkomst treedt op wanneer een persoon binnenkomt privé-eigendom zonder toestemming. In het algemeen, het is een misdaad, en de persoon die zonder toestemming betreedt kan worden onderworpen aan zowel de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties. De eigenaar van een huis of een stuk van het pand kan ook worden toegestaan ​​om geweld te gebruiken om illegale binnenkomst te voorkomen, afhankelijk van de situatie.

Binnen alle ontwikkelde landen, worden de rechten in eigendom erkend en uitgevoerd door de rechtsstelsels van de respectieve rechtsgebieden. Dit betekent dat wanneer iemand een bepaald stuk van het pand koopt, hij heeft het exclusieve recht op het gebruik en genot en hij kan alles doen wat hij wil met het, binnen de grenzen van de wet. Geen enkele andere persoon kan die eigenschap te betreden zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.

Als iemand anders probeert in eigendom te betreden zonder de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de rechtmatige eigenaar, hij is het uitvoeren van illegale binnenkomst. Dit wordt beschouwd, op een minimum, het schenden, dat is een misdaad doorgaans bestraft met een boete. Vaak is een persoon die het plegen van illegale binnenkomst begaat ook andere misdrijven, zoals inbraak, die optreedt als de criminele krachten zijn weg in, of inbraak, die optreedt als de persoon die op onrechtmatige wijze een item uit het pand verwijderd.

Een huiseigenaar heeft over het algemeen het recht om zijn eigendom te beschermen tegen dergelijke illegale binnenkomst. Hij kan dit doen door het plaatsen van geen verboden terrein borden of het ophangen van hekken of andere barrières rond zijn huis. Hij kan ook worden toegestaan ​​om dit te doen door met kracht te voorkomen dat de persoon uit te voeren of door het forceren van de persoon om te vertrekken.

Beperkingen worden geplaatst op de aard van de kracht van een huis kan gebruiken, echter. Zo kan de huiseigenaar alleen dodelijk geweld te gebruiken om te voorkomen dat een persoon uit het invoeren van zijn woning, als hij gelooft dat persoon betekent om fysieke schade doen en als het gebruik van dodelijk geweld is het laatste redmiddel om de eigendom te beschermen. Anders wordt de huiseigenaar toegestaan ​​om enige niet-dodelijk geweld te gebruiken.

Een persoon die in illegale binnenkomst bezig kan ook worden vervolgd. Straffen voor huisvredebreuk zijn doorgaans beperkt tot geldboetes, terwijl inbraak of andere strafbare feiten kan leiden tot gevangenisstraf. Als de persoon beschadigd iets toen hij het pand illegaal, kan de persoon ook worden opgeroepen in de burgerlijke rechter voor de schade die hij veroorzaakt en kan worden gedwongen om de monetaire restitutie te betalen aan de eigenaar van het pand.

  • Inbraak is een vorm van illegale binnenkomst.
  • Dumpen afval op het terrein van iemand anders vormt illegale binnenkomst.
  • Illegale binnenkomst kan zo simpel zijn als klimmen over een muur of andere barrière die de toegang tot een gebied wordt beperkt.
  • Het invoeren van andermans eigendom wordt vaak beschouwd als een lichte overtreding bestraft met een geldboete.

Related Posts