Wat een endogene variabele?

Studies in het bedrijfsleven vaak gebruik van statistische modellen die proberen om relaties te koppelen tussen een of meer variabelen. Statistische modellen zijn doorgaans voorzien van ten minste één onafhankelijke variabele en bij tenzij één afhankelijke variabele. In economische modellering of econometrie, een endogene variabele is gebruikelijk in causale modellen, wanneer de waarde afkomstig van andere variabelen in het onderzoek. De variabelen kunnen helpen bepalen welke specifieke factoren daadwerkelijk een effect op de endogene variabele creëren. Deze variabele is typisch afhankelijk meeste causale modellen voor statistische doeleinden.

Een gemeenschappelijke economische model dat de afhankelijkheid van een endogene variabele verklaart, is vraag en aanbod. Vraag en aanbod werken samen in een markteconomie, omdat een van de items vaak beweegt of verandert op basis van de andere. Zo kan laag aanbod hoge prijzen maken wanneer de vraag naar de producten is hoog. Dit gebeurt omdat consumenten hebben een grote behoefte aan een bepaald product, wat het ook mag zijn. Daarom is de endogene variabele bestaat in dit model als de prijs gaat omhoog of omlaag op basis van vraag en aanbod.

Prijs is een gewone variabele economen kijken in statistische studies. Andere statistische modellen kunnen kijken naar andere variabelen die al dan niet endogeen zijn. Andere voorbeelden kan de productie of compensatie voor de werknemer zijn, bijvoorbeeld. Wetenschappelijke studies veelal de rapporten die studies op één of meer variabelen, hetzij onafhankelijk of afhankelijk zijn. Onderzoekers zijn vaak in staat om te bepalen welke variabelen ze opnemen in een studie door het stellen van een goede onderzoeksvraag.

Een endogene variabele niet volledig endogeen in sommige studies. Een gedeeltelijke relatie mogelijk, de verhouding hetzij positief of negatief van aard. Het onderzoek kan helpen bepalen de verhouding volledig, hetgeen vaak het punt van de studie in de eerste plaats. Bijvoorbeeld kan productkwaliteit worden beïnvloed door grondstoffen en arbeid, onder andere mogelijke variabelen. Een onderzoeker kan dan concluderen dat productkwaliteit een gedeeltelijk endogene variabele in deze studie.

Alle studies zijn verschillende factoren die de variabelen in het onderzoek beïnvloeden. Factoren in de studie kan worden geëtiketteerd endogene variabelen volgens de onderzoeker. Het kan onmogelijk zijn deze associatie echter tot een groot deel van het onderzoek voorbij. Bij het schrijven van de sluiting, moet de onderzoeker de verbanden tussen de variabelen en welke gedefinieerd zijn endogene of niet. In sommige gevallen kan een onderzoeker besluiten dat meer onderzoek nodig om variabelen en hun onderlinge relaties verder te definiëren.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com