Wat zijn de verschillende soorten van Bescherming van intellectuele eigendomsrechten?

Auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht wetten bieden bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de eigenaren van intellectuele eigendom. Sommige rechten behoren tot de eigenaar het moment dat de persoon die zorgt voor het werk of verwerft opdracht van de oorspronkelijke maker van het werk, volgens het gemeen recht. Personen die hun intellectuele eigendomsrechten registreren hebben vaak nog meer bescherming dan wat common law kan bieden. Deze omvatten de bescherming van anderen inbreuk te plegen op een geschapen werk of octrooi en de bescherming tegen anderen uit de verkoop van een product in overtreding van patent of handelsmerk eigendom. Er zijn veel stappen die mensen kunnen nemen om hun intellectuele eigendom te beschermen, met inbegrip van het verstrekken van het auteursrecht en merkenrecht mededelingen en vernieuwing rechten voorafgaand aan hun vervaldatum.

De eigenaar van een auteursrechtelijk beschermd werk is de enige persoon die de exclusieve rechten te gebruiken en te bepalen hoe het werk wordt gebruikt heeft. Deze rechten zijn beschermd door de wet, en als iemand inbreuk maakt op deze rechten, die persoon is vaak aansprakelijk voor schade door het auteursrecht. De persoon wordt vaak door de rechter aan zijn of haar gebruik van het werk te stoppen en om materialen aan de eigenaar van het auteursrecht te draaien. Bepaalde soorten van werken in aanmerking komen voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, en anderen niet. Het werk moet worden vastgesteld in een tastbare manier van meningsuiting, en ita € s van de expressie en niet het idee dat vaak auteursrecht.

Merkbescherming is een andere vorm van bescherming van intellectuele eigendomsrechten, waarin het recht op een merk te gebruiken uitsluitend behoort tot de eigenaar van het handelsmerk. Zo is een ondernemer die een logo en een handelsnaam heeft handelsmerk beschermd door het merkenrecht van anderen met dezelfde of soortgelijke logo en bedrijfsnaam. De eigenaar moet aantonen dat hij gebruik maakt van actief het merk, dat bij het publiek verwarring door het gebruik van een overeenstemmend merk in hetzelfde geografische gebied of de markt, en dat het merk wordt geschonden door de verdachte. Merkregistratie is niet nodig om bescherming te verkrijgen onder de wet, maar ita € s makkelijker om zaken te procederen bij de eigenaar registreert een handelsmerk of service merk. Merkenrecht laten vaak een eiser op schadevergoeding wegens merkinbreuk te vorderen indien de eiser kan aantonen dat de defendantâ € s gebruik van het merk in strijd is met wetten op intellectueel eigendom opzettelijk was.

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten strekt zich uit tot octrooien, en veel problemen ontstaan ​​wanneer een octrooi eigenaar deelt zijn uitvindingen met anderen tijdens zakelijke transacties. Bijvoorbeeld, kan een uitvinder een bijeenkomst met het onderzoek en de ontwikkeling vleugel van een groot bedrijf plannen om zijn prototype laten zien en aan de corporatie te overtuigen om de uitvinding licentie. Octrooiwetgeving beschermen de uitvinder van de corporatie het kopiëren van zijn uitvinding, ofwel onder directe inbreuk op het octrooi wetten of de doctrine van equivalenten. Octrooibescherming omvat ook het recht om anderen uit te sluiten van het gebruik van één of meer van de octrooiaanvraag ingediend om de ownerâ € s octrooi te verkrijgen voor zijn eigen proces of product.

  • Een merk is een vorm van intellectueel eigendomsrecht dat verschillende soorten zakelijke identificatiemiddelen beschermt.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com