Wat is de rol van de organisatiestructuur in Project Management?

Organisatiestructuur is een raamwerk waarmee de werknemers van een bedrijf of organisatie, wordt gecontroleerd en taken worden toegewezen. Hoewel dergelijke order heeft grote gevolgen met betrekking tot de algehele manier waarop een organisatie haar doelstellingen verwezenlijkt, is het ook sterk van invloed op het beheer van specifieke projecten. De rol van de organisatiestructuur in project management is belangrijk, omdat het toezicht en de taakverdeling structuren van een organisatie die direct van invloed op de verwachtingen, mate van autonomie en flexibiliteit toegestaan ​​om mensen of groepen werken aan bepaalde projecten. Organisatiestructuur kan ook invloed hebben op de wijze waarop de verschillende groepen werken samen aan een project met elkaar omgaan en hoe de beperkte middelen project worden toegewezen.

Veel organisaties zijn gestructureerd in een strikt hiërarchische wijze, wat betekent dat er een strikt gedefinieerd machtsstructuur waarin superieuren beslissingen nemen die de acties van hun ondergeschikten te sturen. Een hiërarchische organisatiestructuur zal in het algemeen af ​​te dwingen stabiliteit en efficiëntie in projectmanagement. Superieuren maken van de belangrijke beslissingen over het verloop van een project, de tijdlijn, en de verdeling van taken en middelen, en hun ondergeschikten het uitvoeren van de taken met weinig of geen autonomie. Dit type organisatiestructuur kan leiden tot een snelle afronding van het project en het efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Andere organisatiestructuren, terwijl nog steeds het algemeen hiërarchisch algemene, niet toestaan ​​voor een grote mate van autonomie in projectmanagement. Het doel van deze vorm van organisatiestructuur in projectmanagement is om meer kansen voor creativiteit en innovatie mogelijk te maken. Projecten worden vaak ingevuld door kleine, op zichzelf staande "teams" die hun eigen organisatiestructuren hebben. Terwijl de teams of autonome individuen wordt verwacht dat zij hun vorderingen aan superieuren melden, doen ze vaak niet nodig om een ​​strikte tijdslijn volgen en kunnen bepalen in hoge mate zelf de beste manier om het project te voltooien. Dit soort structuur resulteert vaak in tragere afronding van het project en minder efficiënt gebruik van middelen, maar het is bevorderlijk voor innovaties die sterk kunnen verbeteren van de waarde van een bepaald project.

Organisatiestructuur kan projectmanagement invloed hebben in een paar andere manieren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld, de structuur van een organisatie omvat een grondige opleiding programma's die de capaciteiten van managers en medewerkers kan verbeteren om bepaalde projecten te voltooien. Sommige structuren te stroomlijnen van het project management project en resulteren in een efficiënter gebruik van hulpbronnen en capabele werknemers. Anderen, in het bijzonder overdreven complexe structuren, kan gewoon compliceren projectmanagement en resulteren in een ondoordringbare bureaucratische belemmeringen voor het beheer en de afloop van het project.

  • Organisatiestructuur kan de wijze waarop de verschillende groepen werken samen aan een project op elkaar inwerken beïnvloeden.
  • Projecten worden vaak ingevuld door kleine, op zichzelf staande "teams" die hun eigen organisatiestructuren hebben.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com