Waarom zou ik Voer een titel zoeken?

Een onroerend goed titel is een document dat de rente van een eigenaar in een stuk van het pand details. De titels zijn over het algemeen geregistreerd bij een overheidsinstelling voor het doel van het documenteren van de eigendom van de grond in de loop van de tijd. Het uitvoeren van een zoekopdracht op titel is iets dat meestal gedaan kan worden bij de rechtbank in het rechtsgebied waarin het betrokken terrein is gelegen. De belangrijkste reden voor het uitvoeren van een zoekopdracht op titel is ervoor te zorgen dat er geen pandrechten of andere beperkingen op het terrein in kwestie voorafgaand aan de aankoop.

Eigendomstitels zijn over het algemeen zowel georganiseerd door de concessieverlener - de persoon die de woning verkoopt - en de gerechtigde - de persoon die woning koopt. Om een ​​titel zoekopdracht uit te voeren, moet de zoeker beginnen met daad van de huidige eigenaar door te zoeken zijn of haar naam in de gerechtigde index. De zoeker moet ervoor zorgen om zeer zorgvuldig te zoeken naar eventuele vonnissen, pandrechten, hypotheken, of fiscale claims aan de woning die hij of zij was niet eerder bewust van. Te beginnen met de huidige daad en achteruit werken in de tijd door de gehele keten van de titel, moet de onderzoeker in staat om te bepalen of er sprake is van lasten op het terrein.

Als er geen voorheen onbekende lasten op het land vinden via de titel zoeken, dan zijn de zoeker kan zich veilig voelen in de aankoop van de woning, zonder zichzelf te onderwerpen aan een verplichting op het land. In sommige gevallen zal echter een titel zoeken opduiken gebreken in de titel, zoals een vonnis pandrecht, die een belang in het pand aan de schuldeiser in het geval dat de debiteur niet aan de schuldeiser te betalen na een beslissing af. Een pandrecht van welke aard dan zal wettelijk verbieden de verkoop van onroerend goed, tenzij het wordt gewist door de eigenaar door betaling van de schuld.

Een ander voorbeeld van iets dat zou kunnen opduiken in een titel zoeken is een erfdienstbaarheid die voorheen onbekend bij de potentiële koper was. Een erfdienstbaarheid is een toekenning van een recht aan een partij om het land te gebruiken, voor zowel een specifieke of algemene doeleinden. Het bestaan ​​van een dergelijke erfdienstbaarheid kan de woning veel minder aantrekkelijk voor de potentiële koper te maken.

Juiste uitvoeren van een zoekopdracht op titel is zeer gedetailleerd gericht, en er is een hoog risico van het missen van iets belangrijks. Daarom is het verstandig om de potentiële koper contact op te nemen met een advocaat of een titel bedrijf om de zoekopdracht uit te voeren op zijn of haar naam. Als alternatief kan hij of zij een titel verzekering nemen om de eventuele verliezen als gevolg van menselijke fouten bij het uitvoeren van de titel zoeken dekken.

  • Een titel zoeken kan elke actieve erfdienstbaarheden onthullen op een perceel grond.

© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com