Wat is een keten van titel?

Een keten van de titel is wettelijk gedefinieerd als het proces-verbaal van de eigendom van een woning. Voor het grootste deel, wordt de term gebruikt voor vastgoeddocumentatie waarin de "keten" wordt ingesteld in omgekeerde volgorde beginnend met de huidige eigenaar en eindigend met de oorspronkelijke eigenaar. Een keten van titel kan vertegenwoordigen ook een geschiedenis van de overdracht van eigendom op intellectuele eigendom, omdat de eigendomsrechten aan een film, muziekstuk, of andere materialen die door het auteursrecht beschermd te tonen.

Op het gebied van onroerend goed, een titel bedrijf bouwt de titel rapport van het onderzoek naar de archieven van de provinciale ambtenaar of ambtenaar van de daden. Dit document is noodzakelijk om te bewijzen dat de huidige eigenaar heeft het exclusieve recht om het pand aan een andere partij te verkopen en wordt herzien telkens wanneer de eigendom van het onroerend goed wordt overgedragen of gewijzigd. Ook wel bekend als een samenvatting van de titel, wordt dit record ook nodig om de titel verzekering af te sluiten om te beschermen tegen financiële schade of aansprakelijkheid als gevolg van fouten in de titel rapport, of in het geval dat de woning niet in aanmerking komt voor de overdracht als gevolg van een pandrecht. De taal die gebruikt wordt in de titel rapporten aan deze gebeurtenissen te beschrijven omvat doorgaans de zinnen "vervoermiddelen" en "lasten."

Een keten van titel kan ook worden gebruikt om bestaande of billijke niet-bezit belangen in specifieke rechten op een onroerend goed, zoals de jacht, de landbouw, of hout rechten te tonen. Andere rechten buitenkant van bezit of eigendom bevatten erfdienstbaarheden, die een andere partij het legale gebruik van het onroerend goed voor een bepaald doel toe te kennen. Voorbeelden van gemeenschappelijke erfdienstbaarheden in de titel rapporten beschreven zijn inclusief toegang en ontwikkeling rechten op een nutsbedrijf voor de handhaving van de nutsleidingen en het maken van bijbehorende structurele verbeteringen. In andere gevallen kan een naburige woning een erfdienstbaarheid in een titel worden toegekend als gevolg van zowel eigenschappen die een gemeenschappelijke op- of afrit van de route, zoals een oprit.

Tot vaststelling van een keten van titel in intellectueel eigendom impliceert gewoonlijk een aantal meer componenten om duidelijk te laten zien en de huidige eigenaar te valideren. Zo beweren eigendom van een literair werk of muzikale compositie vereist meestal copyright verificatie. In het geval van films en films, zijn de deelnemende acteurs gevraagd om een ​​release te melden bij de commerciële distributie van hun gelijkenis mogelijk te maken. Ook andere partijen, zoals de choreografen en animatie kunstenaars, laat het recht van publiciteit naar hun werken. In tegenstelling tot een echte eigendomstitel rapport wordt gedekt door titel verzekering, echter, een intellectueel eigendomsrecht keten van titel wordt gegarandeerd door het bewijs van fouten en nalatigheden verzekeringen.


© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com