Wat is Wanprestatie?

Een contract is een juridisch bindende overeenkomst. Schending van het contract kan optreden wanneer een partij bij een overeenkomst doet iets dat hij heeft ingestemd niet te doen. Een schending van het contract kan ook optreden wanneer een persoon niet iets wat hij heeft afgesproken om te doen. Dergelijke schendingen van de overeenkomst zijn vaak onderworpen aan verschillende vormen van juridisch afdwingbare gevolgen.

Contracten worden op hun plaats gezet om de partijen van een overeenkomst te beschermen. Een contract schetst het algemeen elke partyâ verplichtingen € s. Het is ook gebruikelijk om verboden te worden opgenomen in de voorwaarden van de overeenkomst. Inbreuk maakt op een contract betekent niet dat een partij alle voorwaarden van een overeenkomst heeft geschonden. Het negeren van een enkele portie van een overeenkomst kan leiden tot een schending van het contract.

Er zijn verschillende soorten inbreuken die kunnen optreden met betrekking tot opdrachten. Sommige inbreuken zijn van ondergeschikt belang. Een partij die het slachtoffer is van een kleine overtreding heeft vaak niet veel beroep. Dit is omdat de overtreding geen wezenlijke of meetbare schade hebben veroorzaakt.

Een voorbeeld van een kleine breuk kan zich voordoen als een rederij akkoord met gebruikt schuim verpakking in dozen. Een gelegenheid kunnen voordoen waarin schuim verpakking niet beschikbaar is en de rederij maakt gebruik van noppenfolie. Zolang de pakketten worden op tijd geleverd en de goederen intact zijn, is het onwaarschijnlijk dat elke juridische actie kan worden ondernomen. Een uitzondering zou zijn als de wederpartij heeft betaald voor het schuim verpakkingsmaterialen tegen een hoger tarief.

In sommige gevallen doet zich een materiële schending van het contract. Wezenlijke inbreuk maakt over het algemeen juridische stappen worden genomen, dat het overtreden partij kan dwingen om te handelen op een bepaalde manier. Het kan ook leiden tot het overtreden partij aansprakelijk is voor de betaling van een schadevergoeding.

Een goed voorbeeld van een inbreuk kan optreden bij het Bedrijf A huurt een adviseur op te treden namens haar in het onderhoud Client B. Een van de voorwaarden van het contract tussen de vennootschap A en de adviseur kan zijn dat de adviseur kan niet rechtstreeks deelnemen aan elk bedrijf affaires met Client B. Hoewel de adviseur kan alle vereiste van haar tevredenheid taken te voltooien, zij zullen in contractbreuk als ze later een aanbod om te werken met Client B direct aanvaardt. Als bedrijf A maakt de ontdekking voordat het werk wordt afgesloten, kan het mogelijk zijn om de voltooiing van het werk te voorkomen. Als het werk is voltooid, kan de vennootschap A in staat zijn om te vervolgen voor bedragen die hij zou hebben ontvangen indien zij partij geweest was om de deal.

Een fundamentele schending van het contract is er een die is zo groot het kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Schade kan ook worden toegekend in dergelijke gevallen. Als een trucking bedrijf is ingehuurd om zout te leveren aan de afdeling Vervoer tijdens sneeuwstormen over een periode van twee jaar, maar levert niet voor de eerste twee stormen, heeft een fundamentele inbreuk is opgetreden. De afdeling Vervoer kan worden ontheven van de verplichting om toekomstige diensten te accepteren en in staat zijn om te vervolgen voor schade veroorzaakt door het voorafgaande gemiste leveringen.

  • Een werknemer die een contract dat hem of haar verbiedt om te werken voor een ander bedrijf zal in contractbreuk als hij of zij besluit om te werken voor dat bedrijf, ongeacht ondertekent.
  • Schending van het contract vindt plaats wanneer de ene partij schendt voorwaarden van een overeenkomst.

© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com