Ethiek Cheat Sheet

Ethiek is een centraal onderdeel van een gelukkig, gezond en volwassen leven. Maar sommige critici nog steeds vraagtekens bij de waarde van het bestuderen van ethiek en het leven van een ethisch leven. Immers, als je negeren ethiek, kan je gewoon focussen op jezelf, toch? Niet zo snel. Enkele goede redenen om te weerstaan ​​die critici zijn de volgende:

 • Ethiek kunt u een authentiek leven te leiden. Een authentiek en betekenisvol leven vereist dat u om te leven met een gevoel van integriteit. Integriteit is het maken van afspraken en het vasthouden aan hen door dik en dun - het maakt niet uit hoeveel het schenden van hen kunnen profiteren. Het hebben van een stevige karakter of reeks principes om je leven en de keuzes die je maakt te begeleiden is wat ethiek is alles over.
 • Ethiek maakt je meer succes. Je denkt misschien dat de ethiek je terug in allerlei manieren kan houden, maar de waarheid is het tegenovergestelde. Ethische mensen belichamen eigenschappen die onethische mensen moeten werken om nep - ze zijn eerlijk, betrouwbaar, loyaal en zorgzaam. Als gevolg hiervan, ethische mensen zijn perfect geschikt, niet alleen voor interpersoonlijke relaties in het algemeen, maar ook meer specifiek voor de soorten interacties die zorgen voor bloeiende business. Onethische mensen over het algemeen niet zo goed doen op deze dingen.
 • Ethiek kun je innerlijke vrede te cultiveren. Lives dat ethisch worden geleefd hebben de neiging om rustiger, meer gericht en productiever dan degenen die onethisch zijn geleefd. De meeste mensen kunnen hun sympathie niet uitschakelen voor andere mensen. Kwetsen van mensen laat littekens op zowel de gever als de ontvanger. Als gevolg hiervan, onethische mensen hebben stormachtiger interne leven omdat ze moeten werken om hun geweten en sympathieën onderdrukken om te gaan met de manieren waarop zij anderen behandelen. Als ze niet aan hun sympathieën behoren te onderdrukken, de schuld en schaamte die wordt geleverd met zelfbeschadiging of niet respecteren van iemands medemens neemt diep wortel in hen.
 • Ethiek voorziet in een stabiele samenleving. Als mensen leven ethisch leven, vertellen ze de waarheid, te vermijden anderen te schaden, en zijn genereus. Het werken met zulke mensen is eenvoudig. Aan de andere kant worden harteloos en ongevoelig mensen gewantrouwd, dus het is moeilijk voor hen om goed worden geïntegreerd in sociale regelingen. Een stabiele samenleving vergt veel van de ethische mensen samen te werken in een zeer gecoördineerd manieren. Als de samenleving meestal waren samengesteld uit onethische mensen, zou het snel afbrokkelen.
 • . Ethiek kan helpen in het hiernamaals Sommige religieuze tradities geloven ethiek is de sleutel tot iets nog groter dan persoonlijk succes en sociale stabiliteit: het eeuwige leven. Niemand kan er zeker over een eeuwig leven, maar mensen van het geloof uit veel verschillende religies geloven dat goed gedrag in dit leven leidt tot beloningen in het volgende leven.

Een momentopname van Key Ethische Theorieën

Ethische theorie dient als basis voor de ethische oplossingen voor de moeilijke situaties mensen ondervinden in het leven. In feite, voor eeuwen, filosofen zijn gekomen met theoretische manieren om goed van kwaad te vertellen en voor het geven van richtlijnen over hoe te leven en ethisch handelen. Hier zijn een paar ethische theorieën om uw eetlust op te wekken:

 • Deugdethiek stelt dat karakter telt boven alles. Wonen een ethisch leven, of het rechtvaardig handelen vereist het ontwikkelen en demonstreren van de deugden van moed, mededogen, wijsheid en matigheid. Het vereist ook het vermijden van ondeugden, zoals hebzucht, jaloezie en egoïsme.
 • Utilitarisme stelt dat de hoeveelheid geluk en lijden door de acties van een persoon is wat er echt toe doet. Zo terecht acteren houdt het maximaliseren van de hoeveelheid geluk en het minimaliseren van de hoeveelheid van het lijden om je heen. Soms kun je zelfs nodig om te breken een aantal van de traditionele morele regels om een ​​dergelijk resultaat te bereiken.
 • Kantianisme benadrukt de principes achter de acties in plaats van de resultaten van een actie. Waarnemend terecht dus vereist wordt gemotiveerd door de juiste universele principes die iedereen met respect behandelen. Als je gemotiveerd door de juiste principes, te overwinnen u uw dierlijke instincten en ethisch handelen.
 • Contract theorie stelt het denken over ethiek in termen van overeenkomsten tussen mensen. Het juiste te doen betekent het naleven van de afspraken die de leden van een rationele samenleving zou kiezen. Dus voor contract theoretici, ethiek is niet per se over het karakter, de gevolgen, of beginselen.
 • Zorgethiek richt ethische aandacht op relaties voordat andere factoren. Dientengevolge stelt houdt terecht gebouw, versterking en behoud van sterke relaties. Handelend terecht aldus displays zorg voor anderen en relaties waarvan zij deel uitmaken. Om ethici schelen, relaties zijn fundamenteel voor ethisch denken.

Hoe ethisch denken Geldt voor Real Life

Studeren ethiek kan helpen te komen tot duidelijkere standpunten en argumenten op het echte leven problemen - en kan u helpen hen van toepassing zijn, ook. In feite kan meer na te denken over de ethische theorie nog van gedachten verandert over problemen in de wereld van vandaag. Hier zijn een aantal manieren waarop u kunt de ethiek van toepassing zijn op uw leven:

 • Bedenk hoe je omgaat met dieren. Sommige mensen kunnen denken dat dieren niet ethisch toe. Echter, de meeste ethische theorieën oneens. Dus voordat je een hond misbruiken, neem een ​​hap uit dat naast biefstuk, of raisen vee onmenselijk, moet je een aantal ethische argumenten te overwegen. Immers, dieren pijn voelen en lijden net als mensen. Misschien is deze mogelijkheid van pijn en lijden geeft hen het recht om rechten en overwegingen die u ethisch verwacht dat je respecteren.
 • Wees vriendelijker voor het milieu. De mensen zien meestal recycling of het gebruik van bepaalde soorten van huishoudelijke producten als neutraal levensstijl keuzes. Echter, kan de ethiek eigenlijk vragen om een ​​bepaald soort interactie met de wereld om je heen. Zagen van een boom is onschuldig genoeg, maar als je denkt aan de bomen als onderdelen van ecosystemen die de mens in leven te houden, dingen worden minder eenduidig.
 • Respect en verdedigen van de mensenrechten. Wat zijn de fundamentele dingen waaraan mensen recht hebben alleen maar omdat ze de mens? Deze vraag vormt de basis van een onderzoek naar de mensenrechten. Ethiek heeft veel te zeggen over wat deze rechten zijn, die hen heeft, en waarom. Veel 21e eeuwse debatten over marteling, genocide, de rechten van vrouwen, vrijheid van meningsuiting, en het welzijn van alle aandacht voor mensenrechten
 • Worden meer ethische in je carrière. Ethische professionals zijn beter professionals. Advocaten, ingenieurs, artsen, accountants en journalisten moeten belangenconflicten te vermijden en zijn gevoelig voor de ethische eisen van hun baan. Houd er echter rekening mee dat het zijn ethische in je vak kan leiden tot verrassende resultaten. Advocaten, bijvoorbeeld, moeten een aantal mooie schaduwrijke tekens verdedigen om iedereen een eerlijke verdediging geven.
 • Bezighouden met medische vooruitgang. Enkele van de meest heftige ethische huidige problemen voordoen in de praktijk van de geneeskunde en de toepassing van biotechnologie. Het klonen van mensen, abortus, euthanasie en genetische manipulatie uitdaging lang bestaande opvattingen over het menselijk leven, identiteit en waardigheid.

© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com