Wat is een energie-tarief?

Een energie-tarief is een soort van belasting die wordt geheven op een energieproduct. Bijvoorbeeld, kan een energie-tarief op de verkoop of aankoop van olie, elektriciteit, kolen en gas worden opgelegd. Energiebelastingen kunnen worden geheven door lokale, provinciale, provinciale of federale overheden. Energieproducten kan tegen aanzienlijk verschillende tarieven van land tot land worden belast. Zelfs binnen hetzelfde land, energie tarieven verschillen vaak sterk van stad tot stad of provincie tot provincie.

Met het oog op een duurzaam energiebeleid te bevorderen, sommige landen bieden individuen en entiteiten energietarief credits voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen burgers die gebruik maken van zonne-energie, windenergie of biobrandstoffen als energiebron inkomstenbelasting credits in sommige landen te ontvangen. Andere landen geven bedrijven belastingvoordelen voor het gebruik van apparatuur voor duurzame energie of de vaststelling van duurzaam ondernemen. Sommige landen proberen om het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen te verminderen door het heffen van energietarieven op niet-duurzame energie producten, zoals aardolie of aardgas.

Regelgeving, douanetarieven, en beperkingen gelden vaak tot energieproducten die worden in- of uitgevoerd tussen landen. Deze types van belastingen en beperkingen zijn vaak ofwel trade-specifieke of productspecifieke. Om te voldoen aan de import en export wetten, kan het nodig zijn de importeurs en exporteurs naar landspecifieke certificeringen, licenties, of documentatie te verkrijgen.

Voordat het importeren of exporteren energieproducten tussen landen, importeurs en exporteurs moeten begrijpen of geen invoertarieven of export tarieven zijn van toepassing op de transactie. Een energie-export tarief is een soort douanetarief opgelegd aan energieproducten gebracht in een land. Een energie invoertarief, aan de andere kant kan worden op energiebronnen verlaten een land opgelegd.

Sommige landen eisen importeurs en exporteurs om licenties te verkrijgen om energie goederen uit te wisselen tussen de landen. Preferentiële rechten van toepassing kunnen zijn op wat energie producten, afhankelijk van de vraag of elke preferentiële handelsakkoorden bestaan ​​tussen de bij de energie-import of export transactie landen. Naast het beoordelen van de import en export energietarieven, leggen sommige landen energie kosten van ingevoerde en uitgevoerde producten. Een land kan bijvoorbeeld heffen anti-dumpingrechten op een energieproduct.

In de internationale handel in energie markt, veel landen gebruiken een geharmoniseerde tarieven schema bij de beoordeling van een energie-tarief in rekening gebracht. Dit soort schema's kunnen helpen vereenvoudigen handel belastingberekening. Daarnaast kan een geharmoniseerd tarief schema helpen zorgen voor de juiste vergoedingen worden geheven op energieproducten doordat landen om energie producten met behulp van internationaal gestandaardiseerde namen en nummers te classificeren.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com