Wat Is Executive Macht?

Uitvoerende macht is de aan de uitvoerende tak van een democratische regering de macht. In een parlementair systeem, de uitvoerende macht die belast is met de regering is de minister-president. Er is meestal een monarch die belast is met de staat zaken in een parlementair systeem. In een presidentieel systeem, de president is verantwoordelijk voor de overheid en is hoofd van de staat.

De uitvoerende macht is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van regeringa € s bureaucratie. Meest democratische systemen scheiden bevoegdheden tussen de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Elke tak heeft een bepaalde set van bevoegdheden die het kan uitoefenen om deze bevoegdheden gescheiden te houden en om de individuele vrijheden te behouden.

Normaal gesproken is de uitvoerende macht omvat als het hoofd van de regering, het toezicht op het buitenlands beleid, de uitvoering van de wetten, en het optreden als opperbevelhebber van regeringa € s militairen. Elk van deze krachten is complex. De uitvoerende tak van een regering zouden veel mensen in dienst. De persoon die de uitvoerende macht is de chief executive officer van deze organisatie.

Het hoofd van de regering met behulp van haar uitvoerende macht beheert een overheidsbureaucratie die klein of zeer groot kan zijn, afhankelijk van het land waar de overheid zich bevindt. De functies van de staat worden gerund door het hoofd van de regering, en deze tak bepaalt hoe de wetten moeten worden uitgevoerd en beheerd. Onder bepaalde omstandigheden kan de uitvoerende macht een executive order die niet vereist is om te gaan door de wetgevende macht om de wet te worden te creëren.

Uitvoerende macht bestaat uit de buitenlandse politiek toezicht. De uitvoerende benoemt ambassadeurs aan elk van de verschillende vreemde naties waarin het land heeft een ambassade. Deze ambassadeurs en hun personeel zijn om de uitvoerende macht te helpen met het verkrijgen van regelmatige informatie over elk van de landen waarin ze zijn geplaatst. Deze informatie, in combinatie met het verzameld uit het land van herkomst informatie, helpt schimmel buitenlands beleid ontwikkeld door de uitvoerende en zijn of haar adviseurs.

Handelend als opperbevelhebber van de countryâ € s leger is een grote rol van de uitvoerende macht. De executive werkt met zijn of haar adviseurs om te bepalen welke acties eventueel een tak van het leger zou moeten nemen. Deze verantwoordelijkheid loopt nauw samen met het buitenlands beleid toezichthoudende rol als het uitvoerende moet bepalen of het nodig is om de countryâ € s militairen te sturen in de strijd of enige vorm van vredeshandhaving rol in een ander land. Deze bevoegdheid kan worden gebruikt in een oorlog aan te gaan zonder een oorlogsverklaring. Een oorlogsverklaring is meestal een handeling van de wetgevende macht.

  • Uitvoerende macht bestaat uit buitenlandse toezicht op het beleid en de benoeming van ambassadeurs naar andere landen.
  • De uitvoerende tak van de Amerikaanse regering voert buitenlands beleid, dwingt wetten, en houdt toezicht op het leger, onder andere taken.
  • Chief executive van een land houdt toezicht op het leger.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com