Objective-C Operators

Objective-C operators, zoals die in andere programmeertalen, u bewerkingen op variabelen (vandaar de naam). Objective-C biedt een groot aantal exploitanten, en het bijhouden van alle van hen kan moeilijk zijn als je je iOS of Mac OS X apps programmeren. Gebruik de volgende tabellen om je geheugen als om welke operator volbrengt wat taak joggen.

Rekenkundige operatoren
Operator Wat het doet
+ Toevoeging
- Aftrekking
* Vermenigvuldiging
/ Divisie
% Modulo
Relationele en Gelijkheid Operators
Operator Wat het doet
== Gelijk aan
! = Niet gelijk aan
> Groter dan
< Minder dan
> = Groter dan of gelijk aan
<= Minder dan of gelijk aan
Logische operatoren
Operator Wat het doet
! NIET
&& Logische EN
|| Logische OR
Verbinding Opdracht Operators
Operator Wat het doet
+ = Toevoeging
- = Aftrekking
* = Vermenigvuldiging
/ = Divisie
% = Modulo
& = Bitsgewijze
| = Bitgewijze Inclusive OF
^ = Exclusive OR
<< = Shift Left
>> = Shift Right
Increment
Operator Wat het doet
++ Aanwas
- Decrement
Bitwise Operators
Operator Wat het doet
& Bitsgewijze
| Bitgewijze Inclusive OF
^ Exclusive OR
~ Unaire complement (bit inversie)
<< Shift Left
>> Shift Right
Andere Operators
Operator Wat het doet
() Gegoten
, Komma
Sizeof () Grootte van
? : Voorwaardelijk
& Adres
* Indirectie

© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com