Wat is een probate Bond?

Een probate bond dient als garantie dat de executeur van een nalatenschap zijn of haar taken zal uitvoeren volgens de wensen van de overledene. Het zorgt ervoor dat de activa van links naar erfgenamen of begunstigden zal worden verdeeld volgens de wil geschreven door de persoon die is overleden. De probate bond omvat meestal de waarde van de nalatenschap en beschermt erfgenamen tegen diefstal, fouten of nalatigheid tijdens de verdeling van de activa.

Probate obligaties worden gekocht via obligatie-bedrijven. De beheerder van een landgoed moet het bewijs voorleggen aan de probate rechter dat er een band is gekocht en dat het voldoende is om in het testament vermelde activa te dekken. Tot een probate obligatie wordt verkregen, kan geen verdeling van onroerend goed worden gestart. De probate bond blijft meestal van kracht totdat een rechter annuleert het na alle activa zijn verdeeld.

Als een persoon is overleden zonder een testament, de probate rechter beslist hoe de activa in de nalatenschap worden verdeeld met behulp van wetten van het rechtsgebied waarin de persoon is overleden. De rechtbank behandelt ook testamenten die worden betwist door een of meer begunstigden en bepaalt of een testament geldig is. Soms zal het probate rechter een beheerder aanstellen om de activa te behandelen als er geen wil bestaat. De aangewezen beheerder is ook verplicht om een ​​probate band te verkrijgen.

Probate rechtbanken hanteren ook guardianships wanneer een minderjarige childâ € s ouder overlijdt. Een volwassene is vernoemd naar de zorg voor het kind, het bieden van onderdak, medische zorg en alle benodigdheden tot het kind volwassen is. Als het kind geërfd geld of eigendom, kan een voogd worden aangesteld om de schaamlippen € s goed te overzien. De voogd is vereist om een ​​probate obligatie koopt en financiële rapportages aan de rechter om te laten zien hoe de activa worden beheerd.

Een ander type van de voogdij dekt het financiële beheer voor een persoon die onbekwaam wordt geacht. Als een persoon is niet mentaal of fysiek in staat om zijn of haar financiën te beheren, kan een voogd door de nalatenschappen rechtbank worden aangesteld om over te nemen. Dit gebeurt vaak als dementie, hersenletsel of een soortgelijke toestand resulteert in het onvermogen om financiële beslissingen te nemen.

In sommige landgoed procedure, wordt een fiduciaire vernoemd naar de overdracht van de eigendommen en bezittingen van de verminderde coördineren. Ze kunnen onder meer aandelen en obligaties, voertuigen, land en levensverzekeringen. Wanneer vastgoed gezamenlijk eigendom met de op de langstlevende, wordt het algemeen uitgesloten van de fiduciaryâ € s plichten. Een goed belasting wordt meestal geheven over de waarde van de nalatenschap, die wordt betaald uit de boedel.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com