Wat Is Ontbinding?

Ontbinding is een beroep op de rechter in het contractenrecht dat een overeenkomst beëindigt en geeft de partijen om hun status voorafgaand aan hun aangaan van een overeenkomst met elkaar. Het kan worden uitgevoerd legaal door de maatregelen van een van de partijen of billijk door het besluit van een rechter. Er zijn verschillende redenen voor ontbinding, maar de twee meest voorkomende zijn fout en misleiding.

Er wordt gezegd dat de partijen terug te keren naar de status quo ante, dat is een Latijnse uitdrukking voor "de manier waarop dingen waren tevoren", na ontbinding van een overeenkomst. De eiser zal worden teruggegeven elk bedrag dat hij betaald ter zake van de overeenkomst en de verdachte zal niet worden verplicht om door de overeenkomst opgelegde plicht te vervullen. De feiten van de zaak vast te stellen of de overeenkomst kan worden ontbonden als een eerlijke oplossing voor de partijen. De reden dat de overeenkomst vernietigbaar gemaakt moeten ook hebben voorgedaan of ware geweest voorafgaand aan de partijen aangaan van het contract.

Ontbinding kan worden geëffectueerd door middel van wettelijke of billijke wijze. Juridische ontbinding is wanneer de eiser effecten de opzegging van het contract door de andere partij kennis van de intentie om te ontbinden en aanbesteding terug elke overweging gegeven. Equitable ontbinding is de meest voorkomende gebruik van de term en verwijst naar een gerechtelijk bevel dat het contract vervalt en geeft de partijen om de status quo ante.

De twee belangrijkste redenen voor ontbinding van een contract zijn fout en misleiding. Hoewel er zowel eenzijdige en wederzijdse fouten in het contractenrecht, wederzijdse fout - wanneer beide partijen hebben hetzelfde materiaal misvatting over de rechten en plichten die uit de overeenkomst - is over het algemeen de enige soort fout die zal leiden tot ontbinding. Als een van beide partijen maakt een materiële onjuiste voorstelling van zaken, echter, en de andere partij instemt met de voorwaarden van de overeenkomst op de feitelijke afhankelijkheid van die verkeerde voorstelling van zaken, dan kan het contract worden eveneens ingetrokken. Dit geldt ongeacht of de verkeerde voorstelling van zaken onschuldig of met bedrieglijk opzet werd gemaakt.

De niet-ontbinding partij heeft een paar verweermiddelen aan hem om de herroeping van het contract te voorkomen. Indien de eiser doelbewust vertraagd uitvoeren van ontbinding, het veroorzaken van schade of afbreuk te doen aan de verweerder, dan kan de verweerder de verdediging van rechtsverwerking beweren - als een soort van statuut van beperkingen - om de ontbinding te voorkomen. Ook de "leer van vuile handen" kan worden gesteld als een verdediging, indien de eiser zich schuldig maakt aan elk wangedrag met betrekking tot de transactie. De meest voorkomende, echter, is de verkiezing van remedies verweer dat de verdachte kan doen gelden in het geval dat de eiser al aangeklaagd voor schadevergoeding; de grondgedachte achter dit verweer is dat door het aanklagen voor schade, de eiser bevestigde de opdracht en ontbinding niet op zoek na dat punt.

  • Een opzegging kan geschieden via juridische middelen.
  • Een opzegging kan geschieden door het besluit van een rechter.
  • Ontbinding is een beroep op de rechter in het contractenrecht dat een overeenkomst beëindigt en geeft de partijen om hun status voorafgaand aan hun aangaan van een overeenkomst met elkaar.

© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com