Wat is de Electron Affiniteit?

Elektronenaffiniteit is de maat van de energie die vrijkomt wanneer een neutraal atoom absorbeert een elektron. Absorberende een extra elektron energie nodig omdat een negatief geladen deeltje niet van nature trekt een neutraal atoom. Elementen in groepen 6 en 7 van het periodiek systeem de meest waarschijnlijk één of twee extra elektronen aantrekken.

Om een ​​extra elektron in een baan rond de kern aantrekken moet een atoom energie vrij. De maat van deze energie wordt geschreven als een negatief getal omdat het atoom geeft energie af en heeft dus een netto energie verlies. Atomen afgevende minder energie bij het aantrekken een extra elektron wordt gezegd dat een lagere elektronenaffiniteit hebben en eerder extra elektronen verliezen.

De mate van elektronenaffiniteit lager in atomen met een hoog molecuulgewicht. Een van de redenen hiervoor is dat zwaardere atomen nature elektronen in evenwicht met het aantal protonen in de kern bevatten. Met veel elektronen in een baan een Atoma € s kern, een vrij elektron heeft een grotere kans om te worden afgestoten van het atoom.

Extra elektronen worden getrokken in de buitenste elektron orbitale in een atoom. De grotere afstand van de buitenste orbitale in atomen met een hoog molecuulgewicht heeft geen effect op ATOMA € vermogen om deze elektronen trekken niet, hoewel atomen groter molecuulgewicht een lagere mate van elektronenaffiniteit. Alle atomen in groep 7 afgeven een attractie van 7, ongeacht het aantal reeds in een baan elektronen. Ook alle atomen in groep 6 afgeven een attractie van +6. Dit is omdat een elektron wordt aangetrokken door het aantal protonen in de kern minus het aantal elektronen in alle lagere orbitalen.

Zuurstof en zwavel kunnen trekken twee extra elektronen in hun baan. Dit is ongebruikelijk doordat een negatief geladen atoom vereist veel energie om een ​​additionele negatieve deeltje trekken. Deze elementen hebben een hoge elektron affiniteit en zijn de enige twee elementen bekend die gewoonlijk bestaan ​​met een lading van -2.

Een atoom bestaat uit positief en negatief geladen deeltjes en deeltjes die niet geladen zijn. De kern van een atoom bevat protonen, die een positieve lading hebben en neutronen, die niet geladen zijn. Het aantal protonen in een atoom gelijk aan die ATOMA € s atoomnummer, hetgeen betekent dat elk atoom van hetzelfde type bevat hetzelfde aantal protonen. Afzonderlijke atomen meer of minder neutronen of elektronen dan elkaar, hoewel de meeste atomen evenwicht houden van positieve en negatieve deeltjes.

  • Op het periodiek systeem, elementen in groepen 6 en 7 de hoogste elektronenaffiniteit.
  • Zuurstof is een element met een hoge elektronenaffiniteit omdat twee elektronen aantrekken.

© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com