Wat is Marketing Controle?

Marketing controle verwijst naar het proces waarbij een bedrijf manipuleert haar marketing plannen om zijn oorspronkelijke doelstellingen te bereiken. Dit proces wordt bereikt door het opzetten van prestatienormen die ideaal bij elke stap van een marketing campagne zal worden bereikt. Indien deze normen niet worden gehaald, corrigerende actie moet worden ondernomen. Er zijn vele methoden om marketing controle, die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot marktonderzoek, analyse van de financiële wegwijzers zoals marktaandeel, omzet en cash flow, en relatie met de klant informatie uit feedback van klanten en service levels.

Weinige effectieve marketing campagnes worden bereikt door middel van willekeurige actie. Succesvolle marketing wordt meestal bereikt door een algemeen proces waarin vele variaties mogelijk zijn. De blauwdruk gaat het opstellen van doelen die de campagne is bedoeld om te ontmoeten en vervolgens het opstellen van de plannen en strategieën die bedoeld zijn om die doelen te bereiken. Als die plannen beginnen te derven de gewenste normen, moeten ze dan worden aangepast aan de campagne nogmaals gewezen in de juiste richting te krijgen. Marketing controle behelst een analyse van waar de oorspronkelijke plannen korte dalen en de stappen die zijn genomen om deze problemen op te lossen.

Op het punt waar de campagne gewenste en werkelijke effect beginnen af ​​te wijken, moeten strategieën op zijn plaats worden gezet om de situatie recht te zetten. De problemen moeten worden vastgesteld voordat maatregelen kunnen worden genomen, opdat meer schade doen. Zodra de problemen worden geïdentificeerd, dan is de juiste methode van marketing controle kan worden in een poging om de gewenste doelen te brengen uitgeoefend.

Onderzoek is de meest voor de hand liggende hulpmiddel voor de identificatie van hoe goed de marketing campagne verloopt. Dit kan gedaan worden door middel van enquêtes klant of product testen. Focusgroepen zijn een andere populaire manier van vaststellen als het product is het raken van zijn gewenste doelgroep of als de marketing technieken worden steeds over het gewenste bericht.

Measurables zoals verkoop rapporten of kasstroom totalen zijn een concrete manier om te bepalen wat voor soort marketing controle dient plaats te vinden. Marketing managers kunnen deze nummers gebruiken om erachter te komen of ze krijgen het gewenste rendement op hun investering in marketing. Zo niet, corrigerende maatregelen moet plaatsvinden. Dit kan komen in de vorm van beprijzen wijzigingen aan het product of de dienst in een poging om de omzet of winst, boost extra promotie-initiatieven om de zichtbaarheid van het product of de dienst te verhogen, of, indien drastische actie nodig is, een volledige herziening van de marketing campagne.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com